Jolanda Hulst

Als trajectbegeleider houd ik me bezig met diverse vormen van loopbaanontwikkeling en EVC-trajecten. In een traject help ik jou onderzoeken waar je kracht en ontwikkeling ligt en leg dit samen vast in jouw e-portfolio. Mijn expertise is begeleiding in een loopbaantrajecten. Ik heb een groot inlevings- en analytisch vermogen en weet daardoor een goed luisterend oor te bieden en dit (samen met jou) te vertalen naar jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen, om zo de regie te pakken in je eigen loopbaan.
Als projectleider ben ik betrokken bij het begeleiden van teams en medewerkers in hun ontwikkeling op duurzame inzetbaarheid en levenlang ontwikkelen.