Branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang

Heb jij niet de juiste opleiding of diploma’s om te werken als pedagogisch medewerker, maar heb je al wel relevante werkervaring? Met het EVC-Traject Branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang toon jij de competenties uit de branchestandaard aan op basis van je werkervaring en kan je een branchecertificaat behalen. Hiermee mag je officieel als pedagogisch medewerker aan de slag. Meer informatie hierover? lees hier verder.

EVC Branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker Kinderopvang

Tijdens dit EVC traject gaan we je werkervaring valideren ten opzichte van de 35 competenties in de branchestandaard. Benieuwd of jij hier aan voldoet? Doe de zelfscan van Kinderopvang Werkt! om te kijken of dit traject bij jou past.

Hoe verloopt een traject

Gedurende het traject verzamel je onder begeleiding van Libereaux bewijsstukken om je werkervaring op de verschillende competenties aan te tonen. Het materiaal wordt opgeslagen in een persoonlijk online e-portfolio. Zodra het portfolio compleet is volgt er een gesprek met een vakinhoudelijk Assessor, dit wordt ook wel een criteriumgericht interview genoemd. Dit interview is op locatie zodat de Assessor naast vragen stellen, ook kan meekijken in je werkervaring.

Wat zijn de uitkomsten?

Na dit interview en de observatie stelt de Assessor een EVC rapportage op met de conclusies. Als je aan alle competenties hebt voldaan is het mogelijk om de EVC rapportage te verzilveren in een branchecertificaat. Met dit branchecertificaat voldoe je aan de landelijke kwalificatie-eis volgens de cao kinderopvang. Ook kan het zo zijn dat je nog niet aan alles voldoet: je weet nu waaraan je moet werken.

Het hele traject duurt in totaal 14 tot 16 weken. Goed om te weten:

  • Deze standaard is bedoeld voor wie startbekwaamheid wil kunnen aantonen op grond van werkervaring en niet om vrijstellingen voor een diploma te behalen.
  • Kijk op Kinderopvang Werkt! voor meer informatie over werken in de kinderopvang, EVC en branchecertificaat.
  • Het aanvragen van het branchecertificaat bij Nationaal Kenniscentrum EVC doet Libereaux voor je. De aanvraag wordt gecontroleerd op cesuur, identiteit kandidaat en geregistreerd ervaringscertificaat. Na ondertekening door de secretaris Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang ontvang je het branchecertificaat via Libereaux.
  • Afgegeven certificaten worden door Nationaal Kenniscentrum EVC 10 jaar bewaard.

Heb jij nog vragen of wil je voor dit traject een offerte ontvangen? Neem dan snel contact met ons op!