OMWB – Vakbekwaam binnen de Kwaliteitscriteria

De heer Edwin van Dongen, manager Bedrijfsvoering

Wij moeten en willen als Omgevingsdienst voldoen aan de landelijke vth-kwaliteitscriteria en hebben hiervoor Libereaux ingeschakeld. De opdracht aan Libereaux is om niet alleen in beeld te brengen over welke deskundigheid onze vth-medewerkers beschikken, maar ook om dit voor ons borgen en periodiek bij te houden. Dit heeft geresulteerd in een prima en waardevolle samenwerking richting onze medewerkers en de organisatie als geheel. Iedere medewerker bij ons heeft de beschikking over een eigen digitaal portfolio (DITKANIK.NU) waarbinnen de nulmeting is georganiseerd: door persoonlijke begeleiding vanuit Libereaux worden onze medewerkers optimaal ondersteund bij het in beeld brengen van hun deskundigheid (kennis en kunde), maar worden ze ook gestimuleerd om breder te kijken naar de eigen kwaliteiten. Samen met Libereaux kunnen we de opdracht die vanuit de Commissie van Aartsen bij ons als Omgevingsdiensten is neergelegd, operationaliseren: werken aan de verdere professionalisering van onze mensen en daarmee de organisatie als geheel.

Ook maken wij gebruik van het online vth-dashboard die op maat voor ons is ingericht en gekoppeld met ons HRM systeem AFAS. Onze opdrachtgevers waarderen dit positief en zien hoe wij actief bezig zijn met ontwikkeling van mens en organisatie.  Libereaux speelt hierin een waardevolle rol en wij zien deze club dan ook als een verlengstuk van onze organisatie.