De opleiding Urban Sport Trainer, onderdeel van het ROC van Amsterdam, maakt samen met partner Libereaux meters op het ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs. Vanaf dit schooljaar werken studenten van de opleiding met de DITKANIK.NU app. Een digitaal e-portfolio dat studenten de regie geeft over hun persoonlijke leer- en ontwikkelpad.

Het beheersen van bepaalde (soft) skills speelt een steeds belangrijkere rol op de arbeidsmarkt. Het onderwijsconcept van de opleiding Urban Sport Trainer (UST) in combinatie met de app speelt in op deze vraag. Het persoonlijke digitale portfolio, in de vorm van de DITKANIK.NU app, is de basis voor de UST-student om een eigen leerroute op te stellen én hun ontwikkeling hierin bij te houden. “We leren studenten meer over wie ze zijn, maken ze bewust van de wereld waarin ze leven en geven ze inzicht in wat ze kunnen. Studenten ontwikkelen ook een skillsprofiel; een combinatie van kennis, vaardigheden, talenten en eigenschappen die hen maken tot die unieke persoon,” aldus Remi Boshuizen, projectleider en docent bij Urban Sport Trainer.

Dialogisch valideren Dialogisch valideren speelt een grote rol binnen het opleidingsconcept van Urban Sport Trainer. Dialogisch valideren richt zich op het (h)erkennen, waarderen en adviseren over kennis en vaardigheden die een student al heeft of nog wil leren. Studenten volgen geen standaard leerprogramma, maar er wordt door middel van dialoog tussen student, docent en werkgevers gekeken naar wat de student al kan om dit vervolgens te verbinden aan wat de student nog wil leren. Hiermee krijgen studenten meer regie over hun persoonlijke leer- en ontwikkelpad. Het leer- en ontwikkelpad kunnen studenten bijhouden in de app “DITKANIK.NU’; het persoonlijke portfolio van de student.

Het onderwijs van Urban Sport Trainer vindt plaats in een hybride leeromgeving, waarbij studenten leren door het doen van challenges bij partners uit het bedrijfsleven en op verschillende plekken in de stad. Hiervoor heeft de opleiding verschillende publiek-private samenwerkingen met het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam. De challenges die de student uitvoert voor deze bedrijven worden door zowel het bedrijfsleven als de docenten gewaardeerd en gevalideerd in het digitale portfolio van de student. Hiermee kan de student aantonen dat hij/zij/x in het bezit is van de skills die nodig zijn voor het diploma. Met het in gebruik nemen van de app wordt de samenwerking tussen het onderwijs en het werkveld dus nog intensiever.

“Dialogisch valideren gaat een rol spelen binnen toekomstig (hybride) onderwijs en de op skills gerichte arbeidsmarkt. Wij zijn ervan overtuigd dat we, samen met onze partners, met dialogisch valideren een grote impact en hogere maatschappelijke meerwaarde hebben voor onze studenten en partners in de regio.” aldus Remi Boshuizen – Projectleider en Docent Urban Sport Trainer “

Het onderwijs van de toekomst vraagt om innovatie. Een visie waarbij de student nog meer regie heeft over zijn leer- en ontwikkelpad. In de huidige arbeidsmarkt is niet alleen je diploma van belang, maar juist wie je bent en wat je kunt. De opleiding Urban Sport Trainer is hier de ideale omgeving voor. Met de app DITKANIK.NU hebben we een tool die deze visie ondersteunt.” aldus Sonja Hoogendoorn – Directeur MBO College Zuid, onderdeel van het ROC van Amsterdam.“

Samen met de opleiding Urban Sport Trainer hebben we de volgende stap gezet richting het Beroepsonderwijs van de Toekomst. Vanuit Libereaux hebben wij onze expertise op het gebied van Dialogisch Valideren en het digitaal ontwikkelportfolio DITKANIK.NU voor studenten doorontwikkeld en ingebracht binnen de hybride leeromgeving van de opleiding. Door deze twee werelden bij elkaar te brengen hebben we veel waardevolle ervaring opgedaan om deze aanpak verder te verduurzamen richting andere onderwijsdomeinen zegt Raymond Steenkamp van Libereaux.