Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering

Libereaux als HR-partner bij Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering

Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Om deze reden was er behoefte aan een concretere invulling van het personeelsbeleid. Libereaux heeft ze daarbij ondersteund.

We hebben, in samenwerking met Kamphuis, met alle medewerkers van Kamphuis een individueel gesprek gevoerd. Op basis hiervan zijn ontwikkelbehoeften en verbeterslagen per functie in kaart gebracht. Vervolgens is een nieuwe organisatiestructuur uitgeschreven: ‘Kamphuis 2020’. Ook zijn de functies beschreven en is een bijbehorend competentiewoordenboek opgesteld. Kamphuis kan met dit alles meer structureel sturen op de inzet en ontwikkeling van medewerkers.

KAMPHUIS SLOOPWERKEN EN ASBESTSANERING

‘Met onze ondersteuning kan Kamphuis structureel sturen op de inzet én de ontwikkeling van hun medewerkers.’