Wij hadden goede ervaringen met Libereaux bij het in beeld brengen van de aanwezige interne deskundigheid. Daarom is Libereaux gevraagd om samen met ons een Skills project op te zetten om meer structuur aan te brengen in leren & ontwikkelen voor individu en team. Libereaux heeft binnen het Skills project bewerkstelligd dat de RUD medewerkers samen urgentie voelen voor relevante ontwikkelingen en hoe hier als individu mee om te gaan. Libereaux werkt met ‘doelprofielen’ die voor de RUD dienen als relevante competenties. Deze doelprofielen zijn met alle medewerkers, individueel en op teamniveau, besproken. Daardoor is weer een stapje gezet naar bewustwording op ‘ander gedrag en houding’ en inzicht in het gericht ontwikkeling daarvan. Dat geldt voor alle rollen binnen onze organisatie. Tijdens dit project heeft Libereaux getoond niet alleen professioneel te zijn, maar ook flexibel en positief kritisch naar onze organisatie. Daarmee heeft Libereaux een belangrijke bijdrage geleverd aan het duurzaam functioneren van onze organisatie.