Raymond Steenkamp

Als algemeen directeur van Libereaux ben ik vooral een enthousiaste pleitbezorger van het valideren van ervaring en flexibilisering van het onderwijs. Vanuit mijn enthousiasme neem ik je graag me in een andere kijk op inzetbaarheid van jezelf of jullie medewerkers. Daarbij draag ik concrete actiepunten aan hoe je hiermee aan de slag kunt gaan.