EVC HBO

Tijdens dit EVC traject kunnen we de werkervaring van jouw medewerkers valideren ten opzichte van een erkende hbo-opleidingsstandaard.

Hoe verloopt een traject?

In het EVC hbo traject onder begeleiding van Libereaux, wordt de werknemer uitgedaagd om bewijs aan te leveren welke zijn of haar werkervaring op hbo-niveau weerspiegelt. Het is van belang dat er een diverse mix aan bewijsstukken wordt verzameld en deze worden opgeslagen in een persoonlijk e-portfolio. Pas wanneer dit portfolio volledig is gevuld, kan het beoordeeld worden door een vakkundige assessor. Tijdens het afrondende gesprek, beter bekend als criteriumgericht interview, zal de werknemer de mogelijkheid krijgen om zijn of haar werkervaring nader toe te lichten. De assessor zal kritische vragen stellen waardoor er minder sprake is van voorspelbaarheid over de uitkomst. Op deze manier kan er een grondig rapport worden geschreven met daarin conclusies die goed passen bij de individuele ervaring en kwaliteiten van de werknemer.

Wat zijn de uitkomsten?

De examencommissie van verschillende opleidingsinstellingen zoals LOI, NCOI, Saxion Hogeschool en Windesheim kan dankzij deze rapportage een medewerker vrijstelling verlenen voor bepaalde delen van de opleiding. Tijdens dit traject wordt de inhoud van de door de medewerker gekozen opleiding als ‘meetlat’ gebruikt, zodat onze conclusies in zijn geheel makkelijker overgenomen kunnen worden door de examencommissies.

Bovendien krijgt de medewerker na afronding van het traject nog een jaar gratis toegang tot het online portfolio om zijn of haar ontwikkeling bij te houden. Het volledige traject neemt 10 tot 12 weken in beslag.