EVC InstallQ

In dit EVC-traject zal de werkervaring van jouw werknemers worden geëvalueerd tegen de Werkverantwoordelijke Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties-maatstaf.

Hoe verloopt een traject

Gedurende het traject van InstallQ, vergaart de werknemer onder begeleiding van Libereaux bewijsmateriaal om zijn/haar werkervaring betreffende Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties aan te tonen volgens de maatstaven van een Werkverantwoordelijke. Het materiaal wordt verzameld en opgeslagen in een persoonlijk online e-portfolio. Zodra het portfolio compleet is, worden één of meerdere assessoren met vakkennis gevraagd dit te beoordelen. Dit resulteert in een afsluitend gesprek: het criteriumgericht interview. In dit interview lichten de assessoren het bewijsmateriaal door en stellen zij vragen over de werkervaring van de medewerker. Daarnaast kan de kandidaat zijn portfolio toelichten. Uiteindelijk stellen de assessoren een rapport op met de conclusies.

Wat zijn de uitkomsten?

Om het zegelrecht te verkrijgen, is het mogelijk om bij InstallQ de rapportage aan te bieden. Na afronding van het traject heeft de medewerker nog een volledig jaar toegang tot het online portfolio, zodat hij/zij zijn/haar ontwikkeling kan blijven bijhouden. Het algehele traject neemt ongeveer 10 tot 12 weken in beslag.