Schoolleiders PO

schoolleiders PO

Wanneer je overweegt om je voor het eerst aan te melden bij het Schoolleidersregister PO, dien je rekening te houden met de basisregistratie PO. Deze registratie is namelijk van toepassing op dit proces.

Hoe verloopt het traject?

Het traject van de Basisregistratie voor schoolleiders omvat het verzamelen van bewijsstukken in jouw eigen digitale portfolio, onder begeleiding van een trajectbegeleider van Libereaux. Deze stukken moeten aantonen welke ervaring je hebt met de eisen die gesteld worden in de branchestandaard Schoolleider PO.

Wat zijn de uitkomsten?

Wanneer je jouw portfolio compleet en voldaan hebt, word je uitgenodigd door een assessor voor het kritisch interview volgens de criteria. In dit interview dien je jouw dossier, werkervaring en vaardigheden toe te lichten. Het avontuur resulteert in een rapportage waarin beschreven staat wat jouw werkervaring is en waar eventuele verbeterpunten zich bevinden. Vervolgens kan deze rapportage worden aangeboden bij Schoolleidersregister PO om de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) te verkrijgen.
Het gehele traject duurt ongeveer 12 – 15 weken. Daarnaast kun je het gevulde e-Portfolio bijhouden om jouw persoonlijke groei te monitoren met betrekking tot verplichte herregistratie.

Wanneer geschikt? Als je…

  • Je bent minimaal 2 jaar werkzaam als (adjunct-)directeur in het PO.
  • Je wilt je registreren in het schoolleidersregister.
  •  Je wilt objectief aantonen in hoeverre je voldoet aan de basiskwalificaties voor een schoolleider.
  • Je wilt aan de slag met je professionele ontwikkeling.